Poznáte najväčšie mýty o autizme?

Povedomie o poruchách autistického spektra sa v našej spoločnosti stále spája s množstvom stereotypov a mýtov. Špeciálna pedagogička Katarína Herbríková tie najväčšie mýty vyvrátila na nasledujúcich riadkoch.

Minulý mesiac sme si pripomenuli svetový deň povedomia o autizme. S touto diagnózou sa nám ale stále spája aj množstvo mýtov. Poďme si teda povedať, čo autizmus je a čo nie je.

1. Autizmus je choroba

Často si ľudia myslia, že autizmus je choroba a teda pomocou liekov ho môžeme vyliečiť. Nie je to však tak. Je to neurovývinová porucha, ktorá sa najčastejšie prejavuje ťažkosťami v sociálnej oblasti, komunikácii a hre. Pre detičky s poruchou autistického spektra preto potrebujeme najmä kvalitnú terapiu, nie lieky. A v neposlednom rade, nie je to choroba, ktorou vás môže niekto nakaziť.

2. Autizmus spôsobuje očkovanie

Ide asi o najčastejší a zároveň najkontroverznejší mýtus. Vďaka vedcom, ktorí to skúmali, už však dnes vieme povedať, že príčina vzniku nie je očkovanie. V roku 1990 obletela svet štúdia, ktorá tvrdila, že práve vakcíny sú zodpovedné za túto poruchu. Avšak neskôr sa zistilo, že štúdia nebola na vedeckom podklade a jej autorom boli odobraté lekárske licencie. Možno ste aj vy počuli, ale mojej kamarátky kamarátke sa to stalo. Je to skôr tým, že načasovanie očkovania touto vakcínou je v podobnom čase, ako si rodič začne všímať prvé príznaky.


3. Ľudí s autizmom pribúda stále viac

Toto je tiež pomerne častý mýtus a nie len pri autizme, ale máme pocit, že ľudí s nejakou diagnózou je okolo nás stále viac. Dá sa to však pomerne ľahko vysvetliť a to tým, že akonáhle zlepšíme diagnostiku, podarí sa nám viac ľudí diagnostikovať. Čo je veľmi dobré, pretože čím skôr im začneme pomáhať, tým kvalitnejší život budú môcť mať.

4. Autizmus majú iba deti

Jeden z častých mýtov je, že autizmus sa vyskytuje iba u detí a tie z toho vyrastú. Prosím, nehovorme rodičom detí s PAS, že z toho vyrastú. Autizmus v každej fáze života vyzerá inak, preto im buďme nápomocní stále. Určite sa však pri správnej terapii niektoré prejavy môžu zlepšiť, preto môžeme mať pocit, že dieťa z toho vyrástlo.

5. Ľudia s autizmom majú vysoké IQ a špeciálne talenty  

Tento mýtus, často spôsobujú rôzne filmy. Avšak ľudia na spektre mávajú rovnako tak silné aj slabé stránky, ako neurotipickí. A to isté platí aj o výške intelektu. Môžeme mať intelekt v pásme vysokého nadpriemeru ale aj podpriemeru, či mentálneho znevýhodnenia.


6. Deti na spektre neprejavujú žiadne emócie

Tento mýtus vzniká často preto, že svoje emócie môžu prejavovať inak. Určite ich však cítia. S čím však môžu mať ťažkosti je, pochopiť ako sa cítime my.

7. Autizmus spôsobuje zlá výchova/ na vine sú rodičia

Výskumy nám jasne ukazujú, že výchova nie je to, čo autizmus spôsobuje. Naopak, rodičia sú práve tí, ktorí svojmu dieťaťu na spektre najlepšie rozumejú a snažia sa ho začleniť do spoločnosti, aby malo čo najkvalitnejší život.

A myslím, že to je aj naša úloha. Snažiť sa ľuďom na spektre, čo najlepšie porozumieť a byť nápomocní ich rodinám.

https://babyknihy.sk/index.php/search?search=abecedahttps://babyknihy.sk/index.php/search?search=abecedahttps://babyknihy.sk/index.php/search?search=abecedahttps://babyknihy.sk/index.php/search?search=abeceda