Menu
Your Cart

Prehlásenie Cookies

Zásady ochrany osobných údajov

Dátum účinnosti: 2024-01-28

Aktualizované dňa: 2024-01-28


Tieto zásady ochrany osobných údajov vysvetľujú zásady spoločnosti kiWision, s.r.o. týkajúce sa zhromažďovania a používania informácií, ktoré zhromažďujeme pri prístupe na stránku www.babyknihy.sk (ďalej len "služba"). Tieto Zásady ochrany osobných údajov opisujú vaše práva na ochranu osobných údajov a spôsob ochrany podľa zákonov o ochrane osobných údajov.


Používaním našej Služby vyjadrujete súhlas so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov. Ak nesúhlasíte so zhromažďovaním a používaním vašich informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, nepristupujte k našej službe ani ju nepoužívajte. Tieto Zásady ochrany osobných údajov boli vytvorené pomocou generátora zásad ochrany osobných údajov CookieScript.


Spoločnosť kiWision, s.r.o. je oprávnená tieto Zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek upraviť. Môže sa tak stať bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť kiWision, s.r.o. zverejní revidované Zásady ochrany osobných údajov na webovej stránke www.babyknihy.sk.


Zhromažďovanie a používanie vašich osobných údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme

Pri používaní našej služby budete vyzvaní, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré slúžia na kontaktovanie alebo identifikáciu. www.babyknihy.sk zhromažďuje nasledujúce informácie:

 • Údaje o používaní


Údaje o používaní zahŕňajú nasledujúce údaje:

 • adresu internetového protokolu (IP) počítačov, ktoré pristupujú na stránku
 • Požiadavky na webové stránky
 • Odkazujúce webové stránky
 • Prehliadač použitý na prístup na stránku
 • čas a dátum prístupu


Ako zhromažďujeme informácie

Stránka www.babyknihy.sk zhromažďuje a prijíma informácie od vás nasledujúcim spôsobom:


 • Keď vyplníte registračný formulár alebo inak odošlete svoje osobné údaje.
 • Keď komunikujete s našou službou.

Vaše údaje sa budú uchovávať až 90 dní po tom, ako už nebudú potrebné na poskytovanie služieb. Vaše informácie sa môžu uchovávať dlhšie na účely podávania správ alebo vedenia záznamov v súlade s platnými zákonmi. Informácie, ktoré vás osobne neidentifikujú, sa môžu uchovávať na neurčitú dobu.


Ako používame vaše informácie

Stránka www.babyknihy.sk môže používať vaše informácie na tieto účely:


 • Poskytovanie a údržba našej služby, ako aj monitorovanie používania našej služby.
 • Na iné účely. kiWision, s.r.o. použije vaše informácie na analýzu údajov s cieľom identifikovať trendy používania alebo určiť účinnosť našich marketingových kampaní, ak je to primerané. Vaše údaje použijeme na vyhodnotenie a zlepšenie našej Služby, produktov, služieb a marketingových aktivít.
 • Marketingové a propagačné iniciatívy. kiWision, s.r.o. bude používať nešpecifické informácie získané od vás s cieľom zlepšiť naše marketingové úsilie.
 • Cielená reklama. Vaše osobné údaje budú použité na zlepšenie reklamných aktivít, ktoré sú relevantné pre vaše špecifické záujmy.


Ako zdieľame vaše údaje

Spoločnosť kiWision, s.r.o. bude zdieľať vaše informácie, ak je to vhodné, v nasledujúcich situáciách:


 • S vaším súhlasom. kiWision, s.r.o. bude zdieľať vaše údaje na akýkoľvek účel s vaším výslovným súhlasom.


Zdieľanie tretími stranami

Každá tretia strana, s ktorou zdieľame vaše informácie, musí zverejniť účel, na ktorý chce vaše informácie použiť. Vaše informácie musia uchovávať len počas doby, ktorá bola zverejnená pri ich požadovaní alebo prijímaní. Poskytovateľ služieb tretej strany nesmie ďalej zhromažďovať, predávať alebo používať vaše osobné údaje inak, ako je to potrebné na splnenie stanoveného účelu.


Vaše informácie môžu byť poskytnuté tretej strane z týchto dôvodov:

 • Analytické informácie. Vaše informácie môžu byť zdieľané s online analytickými nástrojmi s cieľom sledovať a analyzovať návštevnosť webových stránok.
 • Marketingové iniciatívy. Vaše informácie sa použijú na generovanie a zasielanie informačných bulletinov, e-mailové marketingové aktivity, reklamy a iné.
 • Zlepšenie cielených reklamných kampaní. kiWision, s.r.o. spolupracuje s externými poskytovateľmi služieb na zlepšenie cielených reklamných kampaní.

Ak sa rozhodnete poskytnúť takéto informácie počas registrácie alebo inak, dávate spoločnosti kiWision, s.r.o. povolenie používať, zdieľať a uchovávať tieto informácie spôsobom, ktorý je v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.


Vaše informácie môžu byť zverejnené z ďalších dôvodov, vrátane:


 • Dodržiavanie platných zákonov, predpisov alebo súdnych príkazov.
 • Reagovanie na tvrdenia, že vaše používanie našej služby porušuje práva tretích strán.
 • Vymáhanie dohôd, ktoré ste s nami uzavreli, vrátane týchto Zásad ochrany osobných údajov.


Súbory cookie

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré do vášho počítača ukladajú navštívené webové stránky. Webové stránky používajú súbory cookie, aby používateľom pomohli pri efektívnej navigácii a vykonávaní určitých funkcií. Súbory cookie, ktoré sú potrebné na správne fungovanie webovej stránky, sa môžu nastaviť bez vášho súhlasu. Všetky ostatné súbory cookie musia byť pred ich nastavením v prehliadači schválené.


Prísne nevyhnutné súbory cookie. Prísne nevyhnutné súbory cookie umožňujú základné funkcie webovej lokality, ako je prihlásenie používateľa a správa účtu. Bez nevyhnutne potrebných súborov cookie nie je možné webové stránky správne používať.

Výkonnostné súbory cookie. Výkonnostné súbory cookie sa používajú na zistenie, ako návštevníci používajú webovú lokalitu, napr. analytické súbory cookie. Tieto súbory cookie nemožno použiť na priamu identifikáciu konkrétneho návštevníka.

Súbory cookie na cielenie. Cieľové súbory cookie sa používajú na identifikáciu návštevníkov medzi rôznymi webovými stránkami, napr. obsahovými partnermi, bannerovými sieťami. Tieto súbory cookie môžu spoločnosti používať na vytvorenie profilu záujmov návštevníkov alebo na zobrazovanie relevantných reklám na iných webových stránkach.

Funkčné súbory cookie. Funkčné súbory cookie sa používajú na zapamätanie si informácií o návštevníkovi na webovej lokalite, napr. jazyk, časové pásmo, rozšírený obsah.

Neklasifikované súbory cookie. Neklasifikované súbory cookie sú súbory cookie, ktoré nepatria do žiadnej inej kategórie alebo sú v procese kategorizácie.

Svoj súhlas s používaním súborov cookie môžete zmeniť nižšie.


Zabezpečenie

Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. www.babyknihy.sk využíva celý rad bezpečnostných opatrení, aby sa zabránilo zneužitiu, strate alebo zmene informácií, ktoré ste nám poskytli. Keďže však nemôžeme zaručiť bezpečnosť informácií, ktoré ste nám poskytli, musíte k našej službe pristupovať na vlastné riziko.


Spoločnosť kiWision, s.r.o. nezodpovedá za fungovanie webových stránok prevádzkovaných tretími stranami ani za vašu interakciu s nimi. Keď opustíte túto webovú lokalitu, odporúčame vám, aby ste si preštudovali postupy ochrany osobných údajov iných webových lokalít, s ktorými komunikujete, a zistili primeranosť týchto postupov.


Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte:

Názov: kiWision, s.r.o.

Adresa: KWISION, s.r.o: Budovateľská 25, 82108, Bratislava, Slovenská republika

E-mail: info.kiwision@gmail.com

Webová stránka: www.babyknihy.skNevyhnutne potrebné

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
__cf_bm .heureka.sk 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
_hjSessionUser_973023 .babyknihy.sk rok Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať prihlásenie zákazníka do svojho zákazníckeho konta.
_hjSession_973023 .babyknihy.sk 30 minút Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať prihlásenie zákazníka do svojho zákazníckeho konta.
__cf_bm .vimeo.com 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
language .babyknihy.sk mesiac S týmto názvom je spojených veľa rôznych typov cookies. Všeobecne sa odporúča podrobnejší pohľad na to, ako sa používa na konkrétnej webovej stránke. Vo väčšine prípadov sa však pravdepodobne použije na ukladanie jazykových preferencií, potenciálne na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku. Tu uvedená kategória ICC je založená na tomto použití.
currency .babyknihy.sk mesiac Slúži na zapamätanie vybranej meny.
OCSESSID babyknihy.sk rok mesiac Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať prihlásenie zákazníka do svojho zákazníckeho konta.

Výkonnosť

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_gid .babyknihy.sk deň Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.
_ga_WZCF8QLFKN .babyknihy.sk rok mesiac Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na zachovanie stavu relácie.
_ga .babyknihy.sk rok mesiac Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok.

Cielenie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_lb_id .babyknihy.sk rok Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhľadávania a odporúčaní produktu.
hb_session_id babyknihy.sk 3 mesiace Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať údaje o produktoch v košíku za účelom pripomenutia nákupu.
test_cookie .doubleclick.net 15 minút Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie.
_lb .babyknihy.sk Cookies relácie Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhľadávania a odporúčaní produktu.
_lb_ccc .babyknihy.sk rok Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhľadávania a odporúčaní produktu.
YSC .youtube.com Cookies relácie Tento súbor cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 mesiacov Tento súbor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval preferencie používateľov pre videá Youtube vložené do webových stránok. Môže tiež určiť, či návštevník webových stránok používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.
IDE .doubleclick.net rok Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
_gat_gtag_UA_64972272_2 .babyknihy.sk 51 sekúnd Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek (miera požiadaviek na obmedzenie).
_fbp .babyknihy.sk 3 mesiace Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán
_gcl_au .babyknihy.sk 3 mesiace Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

Funkcie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
vuid .vimeo.com rok mesiac Tieto cookies používa videoprehrávač Vimeo na webových stránkach.

Neklasifikované

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
li_nr babyknihy.sk mesiac
webp_support babyknihy.sk 7 dní
jrv .babyknihy.sk mesiac

Nezbytně nutné soubory

Cookie report
Název Poskytovatel / Doména Vyprší Popis
__cf_bm .heureka.cz 30 minut Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je pro web přínosné, aby bylo možné podávat platné zprávy o používání jejich webových stránek.
language .babyknihy.cz 1 měsíc S tímto názvem je spojeno mnoho různých typů cookies a obecně se doporučuje podrobnější pohled na to, jak se používá na konkrétním webu. Ve většině případů se však pravděpodobně použije k uložení jazykových předvoleb, potenciálně k poskytování obsahu v uloženém jazyce. Zde uvedená kategorie ICC je založena na tomto použití.
_hjSessionUser_3176789 .babyknihy.cz 1 rok Tento soubor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovat přihlášení zákazníka do svého zákazníckeho konta.
_hjSession_3176789 .babyknihy.cz 30 minut Tento soubor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovat přihlášení zákazníka do svého zákazníckeho konta.
OCSESSID babyknihy.cz 1 rok 1 měsíc Tento soubor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovat přihlášení zákazníka do svého zákazníckeho konta.
currency .babyknihy.cz 1 měsíc Slouží k zapamatování vybrané měny.

Výkonové soubory

Cookie report
Název Poskytovatel / Doména Vyprší Popis
_gid .babyknihy.cz 1 den Tento soubor cookie nastavuje Google Analytics. Ukládá a aktualizuje jedinečnou hodnotu pro každou navštívenou stránku a slouží k počítání a sledování zobrazení stránek.
_ga .babyknihy.cz 1 rok 1 měsíc Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics - což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.
_ga_TTG53V0E0G .babyknihy.cz 1 rok 1 měsíc Tento soubor cookie používá Google Analytics k zachování stavu relace.

Soubory cílení

Cookie report
Název Poskytovatel / Doména Vyprší Popis
_gcl_au .babyknihy.cz 3 měsíce Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.
IDE .doubleclick.net 1 rok Tento soubor cookie nastavuje společnost Doubleclick a provádí informace o tom, jak koncový uživatel používá webové stránky a jakoukoli reklamu, kterou koncový uživatel mohl vidět před návštěvou uvedeného webu.
_fbp .babyknihy.cz 3 měsíce Používá Facebook k poskytování řady reklamních produktů, jako je nabízení cen v reálném čase od inzerentů třetích stran
_gat_gtag_UA_64972272_3 .babyknihy.cz 52 sekund Tento soubor cookie je součástí Google Analytics a používá se k omezení požadavků (rychlost požadavku škrticí klapky).
test_cookie .doubleclick.net 15 minut Tento soubor cookie nastavuje společnost DoubleClick (kterou vlastní společnost Google), aby zjistila, zda prohlížeč návštěvníka webu podporuje soubory cookie.
_lb_id .babyknihy.cz 1 rok Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhledávaní a doporučení produktu.
YSC .youtube.com Zavřením prohlížeče Tento soubor cookie nastavuje YouTube ke sledování zobrazení vložených videí.
hb_session_id babyknihy.cz 3 měsíce Tento soubor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovat údaje o produktech v košíku za účelem připomenutí nákupu.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 měsíců Tento soubor cookie nastavuje Youtube ke sledování uživatelských předvoleb pro videa Youtube vložená do webů; může také určit, zda návštěvník webu používá novou nebo starou verzi rozhraní Youtube.
_lb .babyknihy.cz Zavřením prohlížeče Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhledávaní a doporučení produktu.
_lb_ccc .babyknihy.cz 1 rok Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhledávaní a doporučení produktu.

Nezařazené soubory

Cookie report
Název Poskytovatel / Doména Vyprší Popis
li_nr babyknihy.cz 1 měsíc
webp_support babyknihy.cz 7 dní
jrv .babyknihy.cz 1 měsíc
jrv babyknihy.cz 1 měsíc

Nevyhnutne potrebné

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
__cf_bm .heureka.sk 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
_hjSessionUser_973023 .babyknihy.sk rok Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať prihlásenie zákazníka do svojho zákazníckeho konta.
_hjSession_973023 .babyknihy.sk 30 minút Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať prihlásenie zákazníka do svojho zákazníckeho konta.
__cf_bm .vimeo.com 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
language .babyknihy.sk mesiac S týmto názvom je spojených veľa rôznych typov cookies. Všeobecne sa odporúča podrobnejší pohľad na to, ako sa používa na konkrétnej webovej stránke. Vo väčšine prípadov sa však pravdepodobne použije na ukladanie jazykových preferencií, potenciálne na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku. Tu uvedená kategória ICC je založená na tomto použití.
currency .babyknihy.sk mesiac Slúži na zapamätanie vybranej meny.
OCSESSID babyknihy.sk rok mesiac Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať prihlásenie zákazníka do svojho zákazníckeho konta.

Výkonnosť

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_gid .babyknihy.sk deň Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.
_ga_WZCF8QLFKN .babyknihy.sk rok mesiac Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na zachovanie stavu relácie.
_ga .babyknihy.sk rok mesiac Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok.

Cielenie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_lb_id .babyknihy.sk rok Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhľadávania a odporúčaní produktu.
hb_session_id babyknihy.sk 3 mesiace Tento súbor cookie nastavuje systém aby umožnil uchovať údaje o produktoch v košíku za účelom pripomenutia nákupu.
test_cookie .doubleclick.net 15 minút Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie.
_lb .babyknihy.sk Cookies relácie Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhľadávania a odporúčaní produktu.
_lb_ccc .babyknihy.sk rok Luigis Box cookie používaný za účelom personalizovaného vyhľadávania a odporúčaní produktu.
YSC .youtube.com Cookies relácie Tento súbor cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 mesiacov Tento súbor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval preferencie používateľov pre videá Youtube vložené do webových stránok. Môže tiež určiť, či návštevník webových stránok používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.
IDE .doubleclick.net rok Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
_gat_gtag_UA_64972272_2 .babyknihy.sk 51 sekúnd Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek (miera požiadaviek na obmedzenie).
_fbp .babyknihy.sk 3 mesiace Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán
_gcl_au .babyknihy.sk 3 mesiace Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

Funkcie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
vuid .vimeo.com rok mesiac Tieto cookies používa videoprehrávač Vimeo na webových stránkach.

Neklasifikované

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
li_nr babyknihy.sk mesiac
webp_support babyknihy.sk 7 dní
jrv .babyknihy.sk mesiac

Nevyhnutne potrebné

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
__cf_bm .heureka.sk 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
__cf_bm .vimeo.com 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
currency .babyknihy.sk mesiac Slúži na zapamätanie vybranej meny.

Výkonnosť

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_gid .babyknihy.sk deň Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.
_ga_WZCF8QLFKN .babyknihy.sk rok mesiac Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na zachovanie stavu relácie.
_ga .babyknihy.sk rok mesiac Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok.

Cielenie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
test_cookie .doubleclick.net 15 minút Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie.
YSC .youtube.com Cookies relácie Tento súbor cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 mesiacov Tento súbor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval preferencie používateľov pre videá Youtube vložené do webových stránok. Môže tiež určiť, či návštevník webových stránok používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.
IDE .doubleclick.net rok Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
_gat_gtag_UA_64972272_2 .babyknihy.sk 51 sekúnd Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek (miera požiadaviek na obmedzenie).
_fbp .babyknihy.sk 3 mesiace Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán
_gcl_au .babyknihy.sk 3 mesiace Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

Funkcie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
vuid .vimeo.com rok mesiac Tieto cookies používa videoprehrávač Vimeo na webových stránkach.
language .babyknihy.sk mesiac S týmto názvom je spojených veľa rôznych typov cookies. Všeobecne sa odporúča podrobnejší pohľad na to, ako sa používa na konkrétnej webovej stránke. Vo väčšine prípadov sa však pravdepodobne použije na ukladanie jazykových preferencií, potenciálne na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku. Tu uvedená kategória ICC je založená na tomto použití.

Neklasifikované

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_lb_id .babyknihy.sk rok
hb_session_id babyknihy.sk 3 mesiace
li_nr babyknihy.sk mesiac
_lb .babyknihy.sk Cookies relácie
_hjSessionUser_973023 .babyknihy.sk rok
_hjSession_973023 .babyknihy.sk 30 minút
_lb_ccc .babyknihy.sk rok
webp_support babyknihy.sk 7 dní
jrv .babyknihy.sk mesiac
OCSESSID babyknihy.sk rok mesiac

Nevyhnutne potrebné

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
__cf_bm .heureka.sk 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
__cf_bm .vimeo.com 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
currency .babyknihy.sk mesiac Slúži na zapamätanie vybranej meny.

Výkonnosť

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_gid .babyknihy.sk deň Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.
_ga_WZCF8QLFKN .babyknihy.sk rok mesiac Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na zachovanie stavu relácie.
_ga .babyknihy.sk rok mesiac Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok.

Cielenie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
test_cookie .doubleclick.net 15 minút Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie.
YSC .youtube.com Cookies relácie Tento súbor cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 mesiacov Tento súbor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval preferencie používateľov pre videá Youtube vložené do webových stránok. Môže tiež určiť, či návštevník webových stránok používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.
IDE .doubleclick.net rok Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
_gat_gtag_UA_64972272_2 .babyknihy.sk 51 sekúnd Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek (miera požiadaviek na obmedzenie).
_fbp .babyknihy.sk 3 mesiace Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán
_gcl_au .babyknihy.sk 3 mesiace Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

Funkcie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
vuid .vimeo.com rok mesiac Tieto cookies používa videoprehrávač Vimeo na webových stránkach.
language .babyknihy.sk mesiac S týmto názvom je spojených veľa rôznych typov cookies. Všeobecne sa odporúča podrobnejší pohľad na to, ako sa používa na konkrétnej webovej stránke. Vo väčšine prípadov sa však pravdepodobne použije na ukladanie jazykových preferencií, potenciálne na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku. Tu uvedená kategória ICC je založená na tomto použití.

Neklasifikované

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_lb_id .babyknihy.sk rok
hb_session_id babyknihy.sk 3 mesiace
li_nr babyknihy.sk mesiac
_lb .babyknihy.sk Cookies relácie
_hjSessionUser_973023 .babyknihy.sk rok
_hjSession_973023 .babyknihy.sk 30 minút
_lb_ccc .babyknihy.sk rok
webp_support babyknihy.sk 7 dní
jrv .babyknihy.sk mesiac
OCSESSID babyknihy.sk rok mesiac

Nevyhnutne potrebné

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
__cf_bm .heureka.sk 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
__cf_bm .vimeo.com 30 minút Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie ľudí a robotov. To je pre webovú stránku prospešné, pretože umožňuje vytvárať platné správy o používaní tejto webovej stránky.
currency .babyknihy.sk mesiac Slúži na zapamätanie vybranej meny.

Výkonnosť

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_gid .babyknihy.sk deň Tento súbor cookie nastavuje služba Google Analytics. Ukladá a aktualizuje jedinečnú hodnotu pre každú navštívenú stránku a používa sa na počítanie a sledovanie zobrazení stránky.
_ga_WZCF8QLFKN .babyknihy.sk rok mesiac Tento súbor cookie používa služba Google Analytics na zachovanie stavu relácie.
_ga .babyknihy.sk rok mesiac Tento názov súboru cookie je spojený s Google Universal Analytics - čo je významná aktualizácia bežnejšie používanej analytickej služby spoločnosti Google. Tento súbor cookie sa používa na odlíšenie jedinečných používateľov priradením náhodne vygenerovaného čísla ako identifikátora klienta. Je zahrnutá v každej požiadavke na stránku na webe a slúži na výpočet údajov o návštevníkoch, reláciách a kampaniach pre analytické prehľady webových stránok.

Cielenie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
test_cookie .doubleclick.net 15 minút Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť DoubleClick (ktorú vlastní spoločnosť Google) s cieľom zistiť, či prehliadač návštevníka webu podporuje súbory cookie.
YSC .youtube.com Cookies relácie Tento súbor cookie nastavuje služba YouTube na sledovanie zobrazení vložených videí.
VISITOR_INFO1_LIVE .youtube.com 6 mesiacov Tento súbor cookie nastavuje Youtube, aby sledoval preferencie používateľov pre videá Youtube vložené do webových stránok. Môže tiež určiť, či návštevník webových stránok používa novú alebo starú verziu rozhrania Youtube.
IDE .doubleclick.net rok Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.
_gat_gtag_UA_64972272_2 .babyknihy.sk 51 sekúnd Tento súbor cookie je súčasťou služby Google Analytics a používa sa na obmedzenie požiadaviek (miera požiadaviek na obmedzenie).
_fbp .babyknihy.sk 3 mesiace Používa Facebook na dodanie radu reklamných produktov, ako napríklad ponúkanie cien v reálnom čase od inzerentov tretích strán
_gcl_au .babyknihy.sk 3 mesiace Tento súbor cookie nastavuje spoločnosť Doubleclick a vykonáva informácie o tom, ako koncový používateľ používa webovú stránku, a o akejkoľvek reklame, ktorú mohol koncový používateľ vidieť pred návštevou uvedenej webovej stránky.

Funkcie

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
vuid .vimeo.com rok mesiac Tieto cookies používa videoprehrávač Vimeo na webových stránkach.
language .babyknihy.sk mesiac S týmto názvom je spojených veľa rôznych typov cookies. Všeobecne sa odporúča podrobnejší pohľad na to, ako sa používa na konkrétnej webovej stránke. Vo väčšine prípadov sa však pravdepodobne použije na ukladanie jazykových preferencií, potenciálne na poskytovanie obsahu v uloženom jazyku. Tu uvedená kategória ICC je založená na tomto použití.

Neklasifikované

Cookie report
Meno Poskytovateľ / Doména Uplynutie platnosti Opis
_lb_id .babyknihy.sk rok
hb_session_id babyknihy.sk 3 mesiace
li_nr babyknihy.sk mesiac
_lb .babyknihy.sk Cookies relácie
_hjSessionUser_973023 .babyknihy.sk rok
_hjSession_973023 .babyknihy.sk 30 minút
_lb_ccc .babyknihy.sk rok
webp_support babyknihy.sk 7 dní
jrv .babyknihy.sk mesiac
OCSESSID babyknihy.sk rok mesiac