Strihanie je jedna zo základných zručností, ktorú sa učí dieťa po 2 roku života. Okrem klasického využitia v bežnom živote, rozvoja jemnej motoriky a pochopenia zložitejšieho postupu, je dôležité aj preto, lebo posúva kreatívnu výtvarnú tvorbu na nové levely. Strihanie umôžňuje dieťaťu používať a rozvíjať úplne iné techniky. Z nášho pohľadu milovníkov detskej tvorby ide o zásadný krok. :)

 

Začiatky bez nožničiek

Existuje niekoľko spôsobov, ako túto zručnosť u detí rozvíjať. Nácvik strihania má svoju  postupnosť. Jej poznanie vám môže uľahčiť proces získavania, tejto inak veľmi zložitej  motorickej  zručnosti. Nám dospelým sa to tak nezdá, no ide o komplexnú a pre deti náročnú činnosť, ktorá si vyžaduje pochopenie postupu, dobrú koordináciu oko – ruka, jemnosť a presnosť pohybov.

 

Samotnému strihaniu predchádza rozvoj jemnej motoriky. Tieto činnosti zaraďujeme oveľa skôr, ako chytí dieťa nožnice prvýkrát do ruky. Ide hlavne o aktivity na podporu úchopu, ktorý dieťa neskôr využije ku konkrétnemu ovládaniu nožníc. Akékoľvek zlepšovanie jemnej motoriky pomáha, no existujú aktivity, ktoré sú priamo prepojené s neskorším ovládaním nožníc.

 

Dôležitú úlohu v tomto procese má hra s maňuškami. Okrem mnohých iných pozitív, ako je rozvoj reči, komunikácie, sociálnych schopností, ovplyvňujú maňušky aj motorický vývin dieťaťa. Ovládanie bábky vyžaduje podobný pohyb ako pri strihaní. Dieťa si trénuje zatváranie prstov oproti palcu. Ďalšími v poradí sú aktivity so štipcami a pinzetami. Aj tu vám ponúkame niekoľko konkrétnych aktivít, ako vložiť tieto predmety do hry dieťaťa. Zvládnutie ovládania pinzety výrazne pomáha na ceste k strihaniu.

vystrihovanie

Posledným stupienkom pred samotným používaním nožníc sú hračkárske naberačky. Spôsob, akým s nimi dieťa pracuje, simuluje pohyb, ktorý sa využíva pri samotnom strihaní. Nevyžadujú však takú presnosť a cielené vedenie ako nožnice. Najideálnejšie je ich využitie v senzorických boxoch, ktoré majú pre dieťa množstvo ďalších výhod.https://babyknihy.sk/vystrihovanie?sort=pd.name&order=DESC&limit=100

vystrihovanie 


Začíname strihať naostro! 

A dostávame sa postupne k nožniciam. Aké nožnice sú vhodné a podľa čoho ich vyberať, je samostatná téma. Na trhu je mnoho typov a druhov detských nožníc. Niektorí odporúčajú začínať so stláčacími nožnicami iní nie. Každopádne by mali detské nožnice spĺňať základné aspekty, a to bezpečnosť a vhodná veľkosť. S dobre padnúcimi nožnicami ide proces učenia o niečo jednoduchšie. 

vystrihovanie

Prvým z bodov v práci s reálnymi nožnicami je nácvik na mäkkších materiáloch, kde nie je potrebná prílišná presnosť a veľký tlak. Pred samotným strihaním resp. vystrihovaním z tvrdého papiera to skúste najskôr s predmetmi, ktoré sa deťom dobre držia v druhej ruke. Ideálnym materiálom je plastelína.

vystrihovanie

Ďalším krokom je strihanie papiera, ktorý dieťa nemusí držať v ruke. V tomto období je ešte všetka energia sústredená na prácu s nožnicami a preto je dobré papier prilepiť na okraj stoja. Visiaci papier odbremení dieťa a umožní mu plne sa sústrediť na nožnice a ich ovládanie. Dieťa už síce strihá, no v tomto štádiu ešte zväčša nezvládne súvisle prestrihnúť celý papier.  Ideálne je na nácvik zvoliť rovné, dlhé pásy papiera so šírkou cca 1-2cm. Dieťa tak papier prestrihne jedným pohybom a je motivované do ďalšej činnosti.

vystrihovanie

Po zvládnutí práce s nožnicami je logickým krokom strihanie jednou rukou, pričom druhá ruka drží konkrétny materiál na strihanie. V začiatkoch je najlepšie použiť tenký, no pevný papier. Taký, ktorý sa deťom nebude v ruke prehýnať alebo padať. V tomto štádiu je cieľom zlepšiť techniku a narábanie s nožnicami. Vytvorte preto deťom jednoduché aktivity, na ktorých si môžu trénovať strihanie rovných čiar, následne vlnoviek , cik -cak či iných komplikovanejších vzorov. 

 vystrihovanie

Posledným stupienkom pred dokonalosťou je vystrihovanie. Deti sú už v strihaní isté, nožnice držia pevne v rukách, cielene a presne s nimi manipulujú.  K tomuto štádiu nájdete množstvo pracovných zošitov. Výborným tipom od nás je spojenie vystrihovania s lepením. 

vystrihovanie

Existuje množstvo kreatívnych aktivít na podporu strihania. Ak hľadáte inšpiráciu, máme pre vás zoznam 7 úloh, ktoré zvládnete pre vaše dieťa vyrobiť za pár minút sami doma.