Menu
Your Cart

Prečo deťom knihy čítať

V knihách sa skrýva veľká sila!
Jeden múdry človek raz povedal: "Knihy treba dať všetkým, najlepšie deťom. ...cieľ rozprávkarov spočíva v tom, aby vychovali v dieťati ľudskosť, tú zvláštnu schopnosť človeka trápiť sa pre cudzie neštastie, tešiť sa z radosti iných, prežívať cudzí osud ako svoj."
Kniha, a to nielen rozprávková, rozvíja a formuje dieťa po stránke estetickej, rečovej, mravnej a rozumovej. Učí detí hodnotiť, čo je dobré a čo je zlé. Rozvíja jeho reč, rozširuje slovnú zásobu, uspokojuje zvedavosť, podporuje fantáziu a obrazotvornosť malého poslucháča. 

Dieťa nie je čitateľ, ale poslucháč. 
A preto máme my, dospelí, veľkú úlohu pri výchove mladého čitateľa! Žiaľ, skúsenosť je taká, že väčšina detí presedí voľné chvíle pri počítači alebo tablete a rodičia zasa pri množstve práce alebo pri televíznych seriáloch. Keď sa každoročne pýtam detí v škôlke, koľkým z nich rodičia čítavajú knižky , tento rok sa prihlásili presne 4 deti z celej triedy! A pritom nám pribúdajú deti s poruchami reči, ktoré sa nevedia vyjadrovať, deti, ktoré sú nervózne...

A pritom stačí tak málo. Sadnúť si k dieťaťu aspoň na chvíľku, možno keď ide spať, možno si k nemu ľahnúť do postele a pod perinou sa spolu preniesť do zázračnej krajiny. Pre mňa to boli chvíle vždy veľmi vzácne. Chvíle, keď sa deti upokojili, následne po rozprávke sa vždy vyrozprávali, otvorili svoje srdiečka - niekedy aj zranené a ja som ich veľakrát aj prostredníctvom hrdinu z príbehu mohla usmerniť, pohladiť, utešiť.

Som presvedčená o tom, že chvíle s detskou knihou stmelujú a upevňujú vzťahy, a to nielen v rodine!

Nina Schautová
psychológ

Podporte knihou schopnosti a rozvoj detí!
"Knihy doporučujem všetkým rodičom a deťom už od najútlejšieho veku. Vhodne vybraná kniha podporí kognitívny vývoj už u 3-mesačných miminiek. Kniha podporuje aktívne poznávanie vizuálnych aj taktilných podnetov a prepájanie s rečou. Aktívna zložka napomáha rozvoju sebavedomia a zvedavosti dieťaťa. Mnoho rodičov odkladá nákup kníh, lebo sa domnieva, že deti im neporozumejú. Nepodceňujte však porozumenie detí, už 8-mesačné dieťa je schopné použiť gestá pri dorozumievaní, miminka rozumejú omnoho viac a omnoho skôr než si myslíme. Často tiež rodičia nevedia ako sa s malým kojencom zahrať. Spoločný čas strávený nad knihou pomáha hru rodičovi štruktúrovať a podporuje tak zdravý a vrelý vzťah rodiča s dieťaťom. Z mojej praxe viem,že len takýto vzťah umožní plnohodnotný vývoj emocionálne zrelej osobnosti. Nechajte na chvíľu povinnosti bokom, spoločný čas nad knihou prospeje vám obom."


Daniela Borovská
pedagóg ZŠ

Kniha je bezpochyby prvým predpokladom úspešného štúdia!
Spomínam si na svoje detstvo. Rozčítaná kniha ma nútila rýchlo sa naučiť, napísať si úlohy. S rodičmi som viedla nekonečný spor - čítať alebo ísť von. Moja priorita bola prvá z týchto z možností.

Verím, že aj dnes je veľa detí, ktoré knižku nerady odkladajú z rúk. Nový dych sveta však zasiahol aj ich. Počítač, tablet, telefón, to stačí! Kamaráti komunikujú prostredníctvom sociálnych sietí, zoči-voči si nemajú čo povedať. Napísané texty sú plné banálnych chýb. Reč je o textoch vo vzájomnej písomnej komunikácii, ale aj o poznámkach v zošitoch, o diktátoch. Deti s ťažkosťami čítajú texty v učebniciach, obsah slovnej úlohy z matematiky nedokážu logicky a prehľadne zapísať, aby im umožnil úspešne vyriešiť úlohu. Problémom je bez chyby opísať aj z tabule.

Deti, ktoré vedia zobrať knihu do rúk a čítať, čo ich zaujíma (rozprávky, príbehy, sci-fi-, prírodovedné knihy, encyklopédie, cez prestávku, v autobuse, vo svojom voľnom čase), sú pred svojimi spolužiakmi vždy krok vpredu. Tieto deti v štúdiu napredujú veľmi úspešne a s ľahkosťou. Kniha je bezpochyby prvým predpokladom úspešného štúdia.

A pritom ani nie ročné dieťatko vie listovať v knižôčke a prezerať si obrázky, mamička mu pritom číta, dieťatko načúva. Pomaly začne slovíčka opakovať, vie naspamäť prvé veršíky. Nie je teda ťažké odpovedať na otázku, prečo je kniha taká dôležitá.

Ako teda presvedčiť deti, že kniha je dôležitá? Ako vychovať zanieteného čitateľa? Doma v rodine? V škole? Nechať rozhodnutie na samého mladého čitateľa? Alebo na náhodu?

Bez toho, aby sme všetci ťahali za jeden koniec, to asi nepôjde!
Listovať v leporele, čítať rozprávky pred spaním, darovať knihy deťom, byť deťom príkladom - dieťa vníma a vidí, že číta mama, otec, starí rodiči, učitelia, kamaráti. Učiť ich vážiť si knižky, rozprávkové, poučné, tie o láske, aj učebnice. 

Rodičia však nemajú na svoje deti čas. Škôlka, škola nestačí.
Možno stačí tak málo. Ľúbiť svoje deti tak naozaj. Venovať im kus svojho drahocenného času. Prečítať si s nimi "coolovú" knižku, porozprávať sa o nej. Zaspievať si s nimi pesničku, zahrať sa s nimi. Deti sú veľmi vďační poslucháči! Sú nesmierne bohatou bankou, do ktorej sa oplatí vkladať veľké úspory.

Už pred viac ako tisícročím napísal Konštantín Filozof vo svojom diele Proglas: „Lebo sú nahé bez kníh všetky národy..."

A možno nás potom naša ratolesť raz prekvapí. Knižku tajne zabalí do batoha s iPodom a pôjde s dobrou spoločnosťou na kúpalisko, kto vie? Čo viac by sme si mohli želať?


PaeDr. Hildegarda Lanáková
pedagóg ZŠ

Kniha učí deti hodnotám a ukazuje im správnu cestu životom!
"Kniha je zvláštny fenomén. Sprevádza nielen dospelákov, ale aj dieťa od kolísky až po hrob. Vraví sa, že podľa toho, koľko, kto a čo číta, sa ráta jeho IQ. Dieťa sa už v MŠ stretáva s rôznymi knižočkami, ktoré ho usmerňujú, vplývajú naňho po každej stránke.Kniha dieťa ovplyvňuje nielen svojím obsahom, ale aj esteticky, rozvíja jeho obrazotvornosť, fantáziu, výtvarné či umelecké cítenie. Ponúka dieťaťu hĺbavejší a pútavejší život, s knihou je dieťa na jednej vlnovej dĺžke, lebo mu je priateľom, radcom, ale aj učiteľom, spríjemňuje mu voľný čas, obohacuje jeho rozumový obzor, sprevádza ho rôznymi krajinami, o ktorých sa veľa dozvie, čerpá z nej ako zo studnice a vzácnej pokladnice. Je pre dieťa nenahraditeľná priateľka, a to už aj u malých detí v podobe leporela, teda skladacích kníh, ktoré dieťa upúta ilustráciami, zvukmi alebo samo si do nich môže kresliť, a tak byť spoluautorom dielka...
Pri výbere knižného dielka je dieťaťu dobrým radcom najskôr rodič, no neskôr je to učiteľ, ktorý ho uvádza do tajomstiev písaného prejavu, kreslených dejov. Žiaci sa stretávajú s ľudovou tvorbou ako sú rozprávky, povesti, ľudové básne, z ktorých sa opäť niečo naučia, spoznajú krásu ľudovej slovesnosti a našich dejín.
Tu sa žiakom otvára pravá brána poznania, v ľudovej slovesnosti sa žiaci dozvedajú o živote ľudí v dávnej minulosti, o kultúre národa, zvykoch a tradíciách našich národných dejín. Tu zisťujú pravé hodnoty života, pretože kniha im ponúka rôzne pravdivé príbehy ľudskosti, lásky a porozumenia, ale ich aj nabáda, aby vedeli odsúdiť zlo, pretvárku, faloš a ukazuje im nenútenou formou vybrať si tú správnu cestu životom."


Odporúčame nasledovné články o čítaní kníh deťom
http://www.smyslovy-pruzkumnik.cz/take-si-doma-ctete-i-s-batolaty/
http://zastolom.sk/pat-dovodov-preco-detom-cit