Menu
Your Cart

Taktik

Zajko RátajkoPracovný zošit je určený na podporu osvojovania si matematických zručností prvákov.Zošit môže slúžiť ako doplnkový materiál pri výučbe v škole, ako zošit domácich úloh či zošit na kontrolné práce. Môžu ho využiť aj rodičia pri domácej výučbe alebo pri opakovaní učiva s deťmi.Úlohy sú ko..
7.80€
Bez dane:7.09€
Farebné príklady 2Pracovný zošit pre 2. ročník ZŠ na upevňovanie matematiky preberanej v škole.V pracovnom zošite si žiaci hravou formou precvičujú prebrané učivo z matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní čísiel, sčítaní a odčítaní čísiel do 100 a spoznávajú jednotky dĺžky.Prepojením úloh ..
7.20€
Bez dane:6.55€
Farebné príklady 1Pracovný zošit pre 1. ročník ZŠ na upevňovanie matematiky preberanej v škole.V pracovnom zošite si žiaci individuálne a hravou formou precvičujú prebrané učivo z hodín matematiky. Upevňujú svoje poznatky v porovnávaní, sčítaní, odčítaní čísiel do 20 a rozoznávajú základné geometric..
7.20€
Bez dane:6.55€
The Magic Kingdom 1Spoznajte svet angličtiny vďaka svetu rozprávok!Cestou po rozprávkovej krajine ich sprevádzajú veselé pesničky Spievanky a Zahrajka zo Spievankova, ktoré si vďaka prístupným QR kódom vedia vypočuť doma, v škole či na výlete. Na pestrofarebných stranách nájdu viacúčelové úlohy, vďa..
11.13€ 15.90€
Bez dane:10.12€
Tvrdé a mäkké spoluhlásky s JežkovcamiPracovný zošit pre 2. ročník ZŠ na precvičovanie spoluhlások a správneho písania.Pracovný zošit je určený na efektívne osvojovanie a precvičovanie tvrdých (h, ch, k, g, d, t, n, l) a mäkkých (dz, dž, ž, š, č, c, j, ď, ť, ň, ľ) spoluhlások. Obsahuje podnetné úloh..
10.40€
Bez dane:9.45€
Hravé diktáty 2Slovenský jazyk pre 2. roč. ZŠV nácvičných a kontrolných diktátoch (aj s uvedením počtu slov) sú obsiahnuté všetky gramatické javy, ktoré má žiak v druhom ročníku ovládať - hláska a písmeno ch, dz, dž, samohláska ä, dvojhlásky, tvrdé a mäkké spoluhlásky, slabiky de, te, ne, le aj di, ..
7.10€
Bez dane:6.45€
Hravé poznávanie 5-6 rokovPracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré sa zameriavajú na všeobecný rozhľad u detí predškolského veku.Prostredníctvom úloh sa deti dozvedia o ročných obdobiach a ich charakteristických znakoch, získajú informácie o rodine a svojej vlasti, naučia sa orientovať vo svojom okolí a v..
6.60€
Bez dane:6.00€
Hravé rozprávanie 5-6 rokovPracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k rozvíjaniu základných kompetencií dieťaťa v oblasti komunikačných a sociálnych schopností.Prostredníctvom úloh deti spoznajú písmená a hlásky, osvoja si význam slova, spoznajú funkcie písanej reči, formulujú gramaticky správne jedn..
6.60€
Bez dane:6.00€
Hravé počítanie 5-6 rokovPracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov matematických poznatkov a zručností.Prostredníctvom úloh sa deti oboznámia s jednotlivými geometrickými tvarmi, naučia sa počítať v číselnom obore do 10, osvoja si pojmy viac, menej a rovnako, rozhodnú o správ..
6.60€
Bez dane:6.00€
Hravé kreslenie 5-6 rokovPracovný zošit zahŕňa úlohy, ktoré vedú k osvojovaniu si základov grafomotorickej spôsobilosti dieťaťa.Úlohy sú zamerané na nácvik bodu, zvislých krátkych čiar, zvislých dlhých čiar, vodorovných krátkych a dlhých čiar, šikmej čiary, lomenej čiary, kríženej čiary, špirály, ov..
6.60€
Bez dane:6.00€
Zobrazuje sa 1 až 10 z 10 (1 stránok)