Informujeme vás, že na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, prispôsobenie obsahu a reklám používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov. Pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.

Reklamácie

Aká záručná doba sa na tovar vzťahuje

Na tovar zakúpený v našom internetovom obchode sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie alebo skladovanie zo strany zákazníka.


Aký je postup v prípade reklamácie


Reklamácia je oprávnená ak:

 • tovar nebol doručený
 • doručený tovar je poškodený
 • doručený tovar je odlišný od toho, ktorý ste si objednali
 • doručený tovar nie je kompletný (prosím uistite, že vaša objednávka nebola rozdelená do viacerých objednávok pre nedostupnosť tovaru na sklade).


Vo všetkých hore uvedených prípadoch je potrebné, aby ste nás kontaktovali do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak vaša reklamácia nemusí byť uznaná. Vašu reklamáciu prosím oznámte prostredníctvom online reklamačného formulára >>> TU (alebo vo svojom profile na www.babyknihy.sk v časti objednávky) a my sa všetky nemilé prekvapenia posnažíme vyriešiť k vašej spokojnosti :-) a čo najrýchlejšie.


Reklamácia bude vybavovaná nasledovným postupom:

 1. Reklamáciu nám zákazník musí nahlásiť prostredníctvom online reklamačného formulára (>>> TU, alebo vo svojom profile na www.babyknihy.sk v časti objednávky)
 2. Reklamovaný tovar zákazník pošle (nazyžiadanie spolu s kópiou faktúry a kópiou potvrdenia o doručení od doručovateľa), na adresu: kiWision, s.r.o. - Sklad Babyknihy, Hattalova 12/C, 83103, Bratislava (pri zaslaní je nutné uviesť kontaktné tel. číslo 0948061500)
 3. Babyknihy majú lehotu 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru, stanovenú zákonom na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznania alebo neuznania.
 4. Pri riešení reklamácie sa zvyčajne Babyknihy skontaktujú so zákazníkom a dohodnú sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru kus za kus, iný tovar v danej cene, vrátenie peňazí).
 5. Zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a spolu s tovarom mu bude doručený list s reklamačným záznamom.


Spôsob vrátenia tovaru alebo peňazí

Zákazník má nárok vrátiť tovar a odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Vrátenie tovaru po tejto lehote nebude uznané. 
Zákazník má povinnosť odstúpiť od zmluvy výlučne písomnou formou (list, email), ktorá mu vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.)."

Po tom, ako nás zákazník informoval o odstúpení od zmluvy, má zákazník povinnosť nám zaslať nepoškodený tovar v nepoškodenom obale, spolu s kópiou daňového dokladu a kópiou ústrižku od doručovateľa, a to na adresu: kiWision, s.r.o. Babyknihy, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava (pri zaslaní je nutné uviesť kontaktné tel. číslo 0948061500)

Tovar nám neposielajte dobierkou, nepreberieme ho. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.


Vrátený tovar neakceptujeme a tovar bude na náklady zákazníka vrátený späť, ak:

 • tovar má známky používania
 • tovar je mechanicky poškodený
 • tovar nie je v originálnom balení
 • tovar bol dodaný na špeciálnu objednávku


V prípade, že za tovar zákazník už zaplatil, do 14 pracovných dní vrátime peniaze na zákazníkov bankový účet, alebo iným spôsobom, na ktorom sa Babyknihy so zákazníkom osobitne dohodli.