Menu
Your Cart

Reklamácie

Aká záručná doba sa na tovar vzťahuje

Na tovar zakúpený v našom internetovom obchode sa vzťahuje zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka sa nevzťahuje na nesprávne zaobchádzanie alebo skladovanie zo strany zákazníka.

 

Aký je postup v prípade reklamácie


Reklamácia je oprávnená ak:

  • tovar nebol doručený
  • doručený tovar je poškodený
  • doručený tovar je odlišný od toho, ktorý ste si objednali
  • doručený tovar nie je kompletný (prosím uistite, že vaša objednávka nebola rozdelená do viacerých objednávok pre nedostupnosť tovaru na sklade).

 

Vo všetkých hore uvedených prípadoch je potrebné, aby ste nás kontaktovali do 48 hodín od prevzatia tovaru, inak vaša reklamácia nemusí byť uznaná. Vašu reklamáciu prosím oznámte prostredníctvom online reklamačného formulára >>> TU (alebo vo svojom profile na www.babyknihy.sk v časti Moje objednávky) a my sa všetky nemilé prekvapenia posnažíme vyriešiť k vašej spokojnosti :-) a čo najrýchlejšie.

 

Reklamácia bude vybavovaná nasledovným postupom:

1.     Reklamáciu nám zákazník musí nahlásiť prostredníctvom online reklamačného formulára >>> TU, alebo vo svojom profile na www.babyknihy.sk, v časti „Moje objednávky“.

2.     Reklamovaný tovar zákazník pošle (zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu spolu s kópiou faktúry, popisom závady a kópiou potvrdenia o doručení od doručovateľa, na adresu: kiWision, s.r.o., Babyknihy, Hattalova 12/C, 83103, Bratislava (pri zaslaní je nutné uviesť kontaktné tel. číslo 0948061500).

3.     Babyknihy majú lehotu 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, stanovenú zákonom na preskúmanie oprávnenosti reklamácie a jej uznania alebo neuznania.

4.     Pri riešení reklamácie sa zvyčajne Babyknihy skontaktujú so zákazníkom a dohodnú sa na spôsobe riešenia reklamácie (výmena tovaru kus za kus, iný tovar v danej cene, vrátenie peňazí).

5.     Zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania, o čom obdrží od Babyknihy potvrdenie o vybavení reklamácie vo forme e-mailu.


Podrobnejšie informácie k podmienkam reklamácie nájdete vo Všeobecných obchodných podmienkach (v časti Záručná doba a reklamačný poriadok) zverejnených na našej stránke.


Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, má právo v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu, a to v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, ak v rámci jednej objednávky bol tovar dodaný oddelene, lehota na odstúpenie plynie okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný. Vrátenie tovaru po tejto lehote nebude uznané. 
Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy prostredníctvom online formulára 
>>> TU, ktorý nám odošlete cez e-shop, alebo na tento účel môžete využiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nám zašlete e-mailom.

Po tom, ako nás zákazník informoval o odstúpení od zmluvy, má zákazník povinnosť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, zaslať nám nepoškodený tovar v nepoškodenom obale, spolu so všetkou dokumentáciou, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najmä s kópiou daňového dokladu a kópiou ústrižku od doručovateľa, a to na adresu: 

kiWision, s.r.o. Babyknihy, Hattalova 12/C, 83103 Bratislava (pri zaslaní je nutné uviesť kontaktné tel. číslo 0948 061 500)

Tovar nám neposielajte dobierkou, nepreberieme ho. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša zákazník.

 

Vrátený tovar a odstúpenie od zmluvy neakceptujeme a tovar bude na náklady zákazníka vrátený späť, ak:

  • tovar má známky používania
  • tovar je mechanicky poškodený
  • tovar nie je v originálnom balení
  • tovar bol dodaný na špeciálnu objednávku.

 

V prípade, že za tovar zákazník už zaplatil, do 14 dní vrátime peniaze na zákazníkov bankový účet, alebo iným spôsobom, na ktorom sa Babyknihy so zákazníkom osobitne dohodli, nie však skôr, ako nám je tovar doručený a prekontrolovaný.

 

Ďalšie podmienky upravujúce oblasť odstúpenia od zmluvy sú obsiahnuté vo Všeobecných obchodných podmienkach zverejnených na našej stránke www.babyknihy.sk