Čo s dieťaťom, ktoré nechce čítať?

Ak naše dieťa nechce čítať, mali by sme zistiť, čo je za tým. Či ho len nebavia ponúkané texty v škole alebo má pocit, že mu to nejde a tak sa tomu radšej vyhýba. Deti nemusia čítať len texty v šlabikári či čítanke. Zájdite spolu do knižnice a spoločne vyberte knižku, ktorá sa mu páči.

Čítajte na striedačku, kúsok vy jemu, kúsok on vám. Ak dieťa odmieta aj knižky, zamyslíte sa nad tým, čo rado robieva. Ak vám pomáha pri pečení, nechajte ho čítať recept. Môžete čítať rôzne návody, zloženie potravín, nákupný zoznam. Bude sa cítiť užitočné a zároveň bude trénovať.

Pozitívny vzťah detí k čítaniu je nesmierne dôležitý.

Čo ak dieťa robí pri čítaní veľa chýb?

Opäť treba zistiť, čo je za tým. Či je problém v rozlišovaní písmen alebo ich spájaní do väčších celkov, alebo sa dieťa stráca v texte. Podľa ťažkostí môžeme danú oblasť posilniť. Napríklad trénovať pamäť a zrakové rozlišovanie pre lepšie zapamätanie tvarov písmen. Alebo môžeme použiť čitateľské okienko, je to taký rámik, ktorým si dieťatko označuje oblasť, ktorú číta.

Nedá sa úplne všeobecne povedať, či dieťatko pri čítaní opravovať. Záleží od situácie. Ak číta pre radosť, snažte sa dieťatko neopravovať, alebo aspoň nie vždy.  Skôr sa vopred dohodnite, že idete trénovať čítanie. Počas trénovania si na oživenie skúste vymeniť  role, čítajte s chybami a nechajte dieťa opravovať vás.

Ak dieťa neprejavuje záujem o čítanie, mali by ste ho motivovať.

Koľko by malo dieťa denne čítať?

Toto je veľmi individuálne. Nie som zástanca toho, aby sme dieťa preťažovali opakovaným čítaním jedného textu, ak máme pocit, že mu to nejde dobre. Dieťa tak trénuje skôr pamäť ako čítanie a neprinesie to tak želaný efekt.

Čítajte radšej viackrát za deň a rôzne veci. Využívajte čítanie aj pri iných aktivitách. Čítanie sa trénovaním určite zlepšuje, ale dajme si pozor, aby sme ho dieťaťu neznechutili skôr, ako objaví jeho čaro.


Kedy by sme mali spozornieť a zájsť za špeciálnym pedagógom?

Nie každé ťažkosti s čítaním v prvom ročníku musia znamenať dyslexiu. Niektoré deti potrebujú len viac času alebo iný prístup. Ak sa s čítaním trápite, poraďte sa s učiteľom, či špeciálnym pedagógom.

Aké sú príznaky dyslexie?

Dieťa má ťažkosti pri:

  • zapamätaní tvarov písmen,
  • spájaní hlások do slabík a slabík do slov,
  • zamieňaní tvarovo podobných písmen,
  • orientácii v texte.

Čítanie je pomalé, namáhavé. Môže sa vyskytnúť dvojité čítanie. Deti odmietajú čítať nahlas a čítanie im spôsobuje stres a ľahko ho unaví. Všetku energiu dieťa vynaloží na to, aby text prečítalo a nesústredí sa na obsah, nečíta s porozumením.

Existuje viacero spôsobov ako motivovať deti k čítaniu v škole či doma.

Tipy na knihy

Ak sa strácate pri výbere kníh na prvé čítanie, pozrite si naše video na túto tému. Nahliadnite aj do kategórie Prvé čítanie, do ktorej vyberáme tie najlepšie a najzábavnejšie knihy pre začínajúcich čitateľov.  

Záujem o čítanie u detí môže vzbudiť aj kniha, ktorá je pre nich zaujímavá.


Článok sme pre vás pripravili v spolupráci  so špeciálnou pedagogičkou Katarínou Herbríkovou.

Množstvo cenných rád nájdete aj na jej instagramovom profile Spec.Ped