Informujeme vás, že na tejto stránke používame súbory cookies a iné technológie pre správne fungovanie a zlepšenie chodu stránky, jej zabezpečenie, poskytovanie funkcií sociálnych sietí, prispôsobenie obsahu a reklám používateľom a analýzu návštevnosti a správania používateľov. Pre viac informácií si prečítajte naše Podmienky používania súborov cookies.

Obchodné podmienky a ochrana osobných údajov

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva apovinnosti Babyknihy.sk prevádzkované spoločnosťou kiWision, s.r.o., so sídlomBudovateľská 1062/25, 82108 Bratislava, IČO:  46 616 951 , DIČ:2023510137, zapísaná do Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.,oddiel Sro, vložka číslo 80670/B zo dňa 4.4.2012 (ďalej len “Babyknihy.sk”) anašich zákazníkov, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Babyknihy.skako predávajúcim a zákazníkom ako kupujúcim prostredníctvom internetu apredmetom ktorých je nákup tovaru cez internetové kníhkupectvo umiestnené nainternetovej stránke www.babyknihy.sk.


Všeobecné obchodné podmienky na stiahnutie tu.


Ako sú chránené Vaše osobné údaje

Pri zadávaní objednávky, zákazník vypĺňa niektoré osobnéúdaje - najmä meno, adresu, identifikačné údaje firmy (Zákon č. 122/2013 Z.z. oochrane osobných údajov v informačných systémoch), ktoré sú potrebné prevystavenie daňového dokladu a doručenie tovaru. 


Vaše osobné údaje nezverejňujeme a neposkytujeme žiadnym iným subjektom, svýnimkou bánk a doručovateľov, s ktorými spolupráca je nevyhnutná pre vybavenieVašej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením,zničením, stratou a zneužitím a je s nimi nakladané v súlade so zákonom č.428/2002 Z.z. Údaje môže zákazník kedykoľvek prezerať a zmeniť po prihlásení sapod svojim prihlasovacím menom do intenetového obchodu."

Súhlas so spracovaním osobných údajov: „Odoslaním objednávky Kupujúci udeľujePredávajúcemu, t.j. spoločnosti kiWision, spol. s r.o. v zmysle zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas sospracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybaveniaobjednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutú na plnenie zmluvypredávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci máprávo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu kontakt@babyknihy.sk. Ďalej má kupujúcipráva podľa zákona č. 122/2013 Z.z., v znení neskorších predpisov t.j.predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov,právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravunesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo nalikvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo nazáklade bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobnýchúdajov na marketingové účely.